Sivil Toplum Kuruluşları

22 Proje

Kamu Kurum ve Kuruluşları

33 Proje

Belediyeler

10 Proje

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

4 Proje

Üniversiteler

1 Proje

 Toplam

70 Proje